- Kan de scan tussentijds worden gestopt?

Het is niet mogelijk om de scan tussentijds te stoppen.
Ja, u heeft altijd de mogelijkheid om bepaalde of alle websites of IP-adressen niet meer te laten scannen.
We willen de dienst zo laagdrempelig als mogelijk aanleveren. We kunnen echter niet alles gratis doen. Wij zullen de komende periode ook kijken of deze website en deze dienst levensvatbaar is voor de langere termijn. Mocht het zo zijn dat we de scans niet meer blijvend gratis kunnen uitvoeren, dan zullen wij u daar uiteraard van op de hoogte brengen.